gip reality & development


Právní servis

Naše partnerská advokátní kancelář VEVERKA – KOHOUTOVÁ, advokáti, zajišťuje našim klientům komplexní právní servis, a to jak jednotlivcům, tak i obchodním společnostem. Právní služby jsou poskytovány standardně na základě požadavků klientů v českém, anglickém, ale také španělském jazyce. Poskytujeme právní služby i ve spolupráci se soukromými exekutory, notáři a daňovými poradci. Zároveň jsme schopni zajistit právní služby ve státech Evropské unie.

Advokátní kancelář také poskytuje služby se zaměřením na občanské, obchodní, správní, pracovní, rodinné, bytové, stavební, cizinecké a azylové právo. Dále realizuje převody nemovitostí, vymáhání pohledávek, smlouvy, podání, zastupování před soudy a správními orgány.