gip reality & development


Naše vize a cíle

zdravé děti

Naší vizí je změna obecného vnímání kvality bydlení ve společnosti, a tím i zvyšování standardu bydlení na evropském, ale především českém realitním trhu. Pokud mluvíme o zvýšení standardu bydlení, nemáme na mysli pouze používání kvalitních stavebně-konstrukčních prvků s dlouhou životností, ale chtěli bychom klást důraz zejména na kvalitu lidského života v bytových a rodinných domech, na úsporu energií v souvislosti s bydlením, a tedy i na celkový vliv společnosti na životní prostředí.

V současné době je kvalita bydlení bohužel většinou hodnocena pouze podle obecně uznávaných ukazatelů, jakými jsou zejména: lokalita, ve které je projekt umístěn, občanská vybavenost v místě výstavby, cenová nákladnost standardního vybavení apod.


Naším posláním je co nejlépe uspokojit potřeby a požadavky nových klientů a nabídnout zázemí a oporu již stávajícím klientům prostřednictvím námi nabízených služeb a seriózního jednání.

Naším cílem je poskytovat kvalitní produkty a profesionální služby, jež budou dostupné pro všechny klienty nejen z České republiky, ale také Evropské unie.

Proč využívat právě naše služby?

- nabízíme kvalitní a dostupné bydlení a služby všem svým klientům
- známe perfektně prostředí nejen českého realitního trhu
- snažíme se být o krok v předstihu před konkurencí nebo co nejvýše v hodnocení při srovnání s ostatními
- máme kvalitní pracovníky a velice rychlou podporu při řešení problémů
- poskytujeme k našim produktům a službám přidanou hodnotu

Jaké přidané hodnoty?

Mezi naše primární přidané hodnoty náleží nadstandardně kvalitní řešení bytových jednotek a rodinných domů s ohledem na jejich pokud možno co nejvyšší užitnou hodnotu, dále naše solventnost, spolehlivost a osobní odpovědnost nad rámec smluvních vztahů.