gip reality & development


Zelené terasy

 
Lokalita:Praha 9 - Letňany, roh ulic Letovská, Veselská a Beranových
Počet bytů:45

mapa

Popis projektu:
Multifunkční dům Zelené terasy Letovská je navržen na parcele stávajícího, sporadicky využívaného parkoviště ve východním cípu ulice Letovská v těsném sousedství křižovatky ulic Veselská a Beranových. Pro sousedící křižovatku je zpracován projekt její rekonstrukce, který jí přidává jednu větev – pokračování Veselské ulice. V objektu jsou umístěny obchodní a kancelářské prostory, 45 bytových jednotek a velkoprostorové garáže s kapacitou 130 parkovacích míst. Dům byl navržený ve třech výškově i půdorysně rozdílných rovinách.

Sekce C je oblouková, vytváří jakýsi štít postavený mezi křižovatku a zbytek souboru. To podtrhuje i řešení fasády jako modré kompaktní krusty s úzkými otvory a hrubou strukturou. V jejích třech nejnižších podlažích jsou umístěny převážně nebytové prostory (v přízemí dvě obchodní provozovny, ve 2. NP a 3. NP kancelářské prostory). V jižním cípu sekce C jsou ve 2. NP a 3. NP také bytové jednotky orientované na jih, přístupné samostatným schodištěm. Od 5. podlaží jsou na konci pavlačové chodby větší byty, které mají k dispozici jižní i západní stranu s velkou jižní terasou. Deváté nadzemní podlaží zabírá jeden byt o ploše 99 m2 s 34m2 terasou.

Sekce B tvoří nízký spojující prvek, oba sousední bloky ji výrazně převyšují, což přináší jednak odlehčení souboru, jednak možnost vytvoření zelené plochy se stromy na její střeše. Tato střešní zahrada se pohledově uplatní nejen z bytů v blocích A a C, ale vzhledem k předpokládanému osázení vyšší zelení i z úrovně terénu. V přízemí je situována hromadná garáž, přecházející také pod sekci A. Ve 2. NP a 3. NP je pak celkem šest bytů s nástupem ze severní pavlače, která je napojena vertikální komunikací z budovy A. Tyto byty mají obývací pokoje s lodžiemi na jižní straně, na pavlač jsou orientovány ložnice, jejichž soukromí bude chráněno zvýšeným parapetem pásových oken.

Sekce A podobně jako oblouk C od jihu výškově ustupuje. To umožňuje vytvoření komfortních teras, napojených na hlavní obytné místnosti bytů. Tímto odstupňováním sledujeme rovněž vytvoření dojmu menšího architektonického celku na jižní fasádě, která se obrací do sousední vilové zástavby a zprostředkovává kontakt mezi volnější zástavbou rodinných domů a kompaktním souborem. Ve druhém a třetím podlaží je po trojici bytů, v jinak obtížně využitelném severovýchodním rohu je pak na obou podlažích umístěno 19 sklepních kójí a úklidová místnost. Od 4. NP výše má sekce A vzhledem k převýšení bloku B k dispozici i východní fasádu. Ve 4. NP podlaží jsou čtyři byty. V 5. NP jsou umístěny tři byty, v 6. NP a 7. NP jsou symetricky situované vždy dva byty s vlastními úložnými prostory na podestách každého podlaží.